Pangkhonwittayakhom

นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวรับสมัครงาน


ภาพกิจกรรม

VDO-PWK

1โรงเรียน 1 นวัตกรรม ” 1 นักเรียน 1 หน้ากากอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

แบบสอบถามความพึงพอใจฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร