Home / news ประชาสัมพันธ์ / รายชื่อนักเรียน รับวัคซีนของนักเรียน รอบที่ 1

รายชื่อนักเรียน รับวัคซีนของนักเรียน รอบที่ 1

รายชื่อนักเรียนที่รับวัคซีน Pfizer รอบที่ 1

รายชื่อนักเรียนพังโคนวิทยาคม-รับวัคซีนรอ

5_เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครอง25092564.docx

6_แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19-