Home / news ประชาสัมพันธ์ / การแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เข้ารับถ้วยพระราชทานกับพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 อากาศยาน มัลติโรเตอร์ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2563