Home / news ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

มณฑลทหารบกที่ 29 มาทำการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีทีี่ 1 ของศูนย์ฝึกอำเภอพังโคน จำนวน 350 นาย