Home / news ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

กิจกรรมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพม.เขต 23 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ณ หอประชุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้