ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ 
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1047540644
รหัส Smis 8 หลัก :  47022001
รหัส Obec 6 หลัก :  540644
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  พังโคนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Pangkhonwittayakom
ที่อยู่ : หมู่ที่  8  บ้าน344 บ้านฝั่งแดง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ :  042771218
โทรสาร :  042771132
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  17/05/2516
อีเมล์ :  pangkhonwit@hotmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.pangkhonwit.ac.th
Facebook :โรงเรียนพังโคนวิทยาคม | Phang Khon | Facebook
กลุ่มโรงเรียน :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ไฮหย่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     1 กม.