Home / news ประชาสัมพันธ์ / นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอพังโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังโคน สาธารณสุขอำเภอพังโคนพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์และศน.เอื้อมพร บัวดี ให้การต้อนรับร่วมกับนายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมและคณะครู ผลการตรวจเยี่ยมสรุปว่าโรงเรียนพังโคนวิทยาคมมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563