Home / news ประชาสัมพันธ์ / ประกาศงดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 การรายงานตัวและมอบตัวให้เป็นไปตามหลักการดังประกาศของโรงเรียน

ประกาศงดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 การรายงานตัวและมอบตัวให้เป็นไปตามหลักการดังประกาศของโรงเรียน