Home / วิชาการ / ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม.1,ม.4 และรายละเอียดการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม.1,ม.4 และรายละเอียดการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563

จัดห้องเรียน ม.1

จัดห้องเรียน ม.4

รายละเอียดการมอบตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 12 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการมอบตัวนักเรียน ม.1 วันที่ 13 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการมอบตัวนักเรียน ม.4 วันที่ 14 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการมอบตัวนักเรียน ม.4 วันที่ 15 มิถุนายน 2563