Home / news ประชาสัมพันธ์ / ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหารเข้าเฝ้าฯรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน​ ณ​ สวนจิตรลดา​ วันที่ 1​ ธ.ค.63​