ฝ่ายบริหาร

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม