Home / news ประชาสัมพันธ์ / พิธีมอบเกียรติบัตร สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเกียรติบัตร สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2563

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี  2563  ขึ้นในวันที่ 17-21  สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา