Home / news ประชาสัมพันธ์ / พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ และคณะผู้บริหาร ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2562 โดยมีประธานในพิธีคือ สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ ศาลา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร