Home / news ประชาสัมพันธ์ / แนะนำบุคลากร

แนะนำบุคลากร

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ รองผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และคณะครูที่ได้ย้ายเข้าสู่โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง