Home / 2021 / มิถุนายน

Monthly Archives: มิถุนายน 2021

ประการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

Read More »

ที่มาและความสำคัญของโครงการพังโคนวิทย์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read More »

ประกาศโรงเรียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชยเวลาเรียนเนื่องจากการเลื่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2564

Read More »

รับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ

รับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร …

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 การจัดการห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 m1 นักเรียนชั้นมัธยม …

Read More »

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ครูผู้รับผิดชอบ ประจำปีการศึกษา 1/2564

คำสั่งโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ในการปฏิบัติหน้าที่สอน …

Read More »