Home / 2022

Yearly Archives: 2022

คำสั่งโรงเรียนพังโคนวิทยาคม เรื่องครูรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่สอน 1/2565

USB-0505ดาวน์โหลด

Read More »

ตารางเรียนนักเรียน ม.1-ม.6 และคำสั่งสอน ปีการศึกษา 2565

1.ตารางเรียน-ม.ต้น 2.ตารางเรียน-ม.ปลาย 5.คำสั่งสอน

Read More »

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

Read More »

ประกาศห้องสอบคัดเลือกห้องนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียนชั้น ม.1 ประกาศห้องสอบคัดเลือกห้อง-ม.1 นัก …

Read More »

รายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

m.1ดาวน์โหลด m41ดาวน์โหลด

Read More »

ใบสมัครรับนักเรียนห้องทั่วไป ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

1.ใบสมัคร-ม.1-ห้องเรียนทั่วไปดาวน์โหลด 5.ใบสมัคร-ม …

Read More »

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียน-2565ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 2/2564 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2565

Read More »