Home / วิชาการ

วิชาการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 การจัดการห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 m1 นักเรียนชั้นมัธยม …

Read More »

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ครูผู้รับผิดชอบ ประจำปีการศึกษา 1/2564

คำสั่งโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ในการปฏิบัติหน้าที่สอน …

Read More »

ประกาศโรงเรียนแจ้งการสอบจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

Read More »

ประกาศรายชื่อ สถานที่มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศชื่อห้อง-มอบตัว-ม.1ดาวน์โหลด ประกาศชื่อห้อง- …

Read More »

ประกาศงดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 การรายงานตัวและมอบตัวให้เป็นไปตามหลักการดังประกาศของโรงเรียน

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อห้องสอบ-ม.1-1ดาวน์โหลด ประกาศรานชื่อห …

Read More »

ประกาศรายชื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2564

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

Read More »

ตารางนิเทศการสอน และแบบประเมินการนิเทศการสอน ปี 2563

ตารางการนิเทศการสอน-ปีการศึกษา-2563ดาวน์โหลด แบบปร …

Read More »

บันทึกข้อความสั่งซื้อหนังสือ และ สำรวจซื้อหนังสือ

บันทึกข้อความสั่งซื้อหนังสือดาวน์โหลด สำรวจซื้อหนั …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนพังโคนวิทยาคม (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนพังโคนวิทยาคม-เพิ่มเติม63ดาวน์โหลด

Read More »

คำสั่งปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดตามเอกสาร คำสั่งปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที …

Read More »

คำสั่งปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดตามเอกสาร คำสั่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ …

Read More »