Home / วิชาการ

วิชาการ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ออนไลน์ ประจำปี 2564

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปล …

Read More »

ประกาศโรงเรียน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 ให้สอดคล้องกับสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019

Read More »

ประกาศโรงเรียน ปรับเปลี่ยนตารางการจัดการเรียนการสอนชดเชยเวลาเรียนเนื่องจากการเลื่อนเปิดภาคเรียน ให้สอดคล้องกับสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019

Read More »

ประกาศโรงเรียน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 17-31กรกฎาคม 2564 ให้สอดคล้องกับสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019

Read More »

มาตรการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More »

ประการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

Read More »

ประกาศโรงเรียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชยเวลาเรียนเนื่องจากการเลื่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2564

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 การจัดการห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 m1 นักเรียนชั้นมัธยม …

Read More »

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ครูผู้รับผิดชอบ ประจำปีการศึกษา 1/2564

คำสั่งโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ในการปฏิบัติหน้าที่สอน …

Read More »

ประกาศโรงเรียนแจ้งการสอบจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

Read More »

ประกาศรายชื่อ สถานที่มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศชื่อห้อง-มอบตัว-ม.1ดาวน์โหลด ประกาศชื่อห้อง- …

Read More »

ประกาศงดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 การรายงานตัวและมอบตัวให้เป็นไปตามหลักการดังประกาศของโรงเรียน

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อห้องสอบ-ม.1-1ดาวน์โหลด ประกาศรานชื่อห …

Read More »

ประกาศรายชื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2564

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

Read More »