Categories
วิชาการ

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2563 นายมนต์สิทธิ์ […]