Home / วิชาการ

วิชาการ

ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 6 ปีการศึกษา 2/2564 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2565

Read More »

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2564 ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย และ ครูผู้สอน

ดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อครูผู้สอน และ นักเรียน กิจกรร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียน การปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2564

คำสั่งสอน-2-64

Read More »

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ออนไลน์ ประจำปี 2564

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปล …

Read More »

ประกาศโรงเรียน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 ให้สอดคล้องกับสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019

Read More »

ประกาศโรงเรียน ปรับเปลี่ยนตารางการจัดการเรียนการสอนชดเชยเวลาเรียนเนื่องจากการเลื่อนเปิดภาคเรียน ให้สอดคล้องกับสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019

Read More »

ประกาศโรงเรียน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 17-31กรกฎาคม 2564 ให้สอดคล้องกับสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019

Read More »

มาตรการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More »

ประการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

Read More »

ประกาศโรงเรียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชยเวลาเรียนเนื่องจากการเลื่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2564

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 การจัดการห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 m1 นักเรียนชั้นมัธยม …

Read More »

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ครูผู้รับผิดชอบ ประจำปีการศึกษา 1/2564

คำสั่งโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ในการปฏิบัติหน้าที่สอน …

Read More »