Home / วิชาการ (page 2)

วิชาการ

ตารางนิเทศการสอน และแบบประเมินการนิเทศการสอน ปี 2563

ตารางการนิเทศการสอน-ปีการศึกษา-2563ดาวน์โหลด แบบปร …

Read More »

บันทึกข้อความสั่งซื้อหนังสือ และ สำรวจซื้อหนังสือ

บันทึกข้อความสั่งซื้อหนังสือดาวน์โหลด สำรวจซื้อหนั …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนพังโคนวิทยาคม (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนพังโคนวิทยาคม-เพิ่มเติม63ดาวน์โหลด

Read More »

คำสั่งปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดตามเอกสาร คำสั่งปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที …

Read More »

คำสั่งปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดตามเอกสาร คำสั่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ …

Read More »

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม.1,ม.4 และรายละเอียดการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563

จัดห้องเรียน ม.1 จัดห้องเรียน ม.4 รายละเอียดการมอบ …

Read More »

ประกาศฯการรายงานตัว การส่งหลักฐานการสมัคร และมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม เรื่อง การรายงานตัว กา …

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือก ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนปริ้นใบสมัครและนำเอกสารมาให้ครบในวันสอบ

Read More »