Home / news ประชาสัมพันธ์

news ประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ

รับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร …

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 การจัดการห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 m1 นักเรียนชั้นมัธยม …

Read More »

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ครูผู้รับผิดชอบ ประจำปีการศึกษา 1/2564

คำสั่งโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ในการปฏิบัติหน้าที่สอน …

Read More »

ประกาศโรงเรียนแจ้งการสอบจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

Read More »

ประกาศงดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 การรายงานตัวและมอบตัวให้เป็นไปตามหลักการดังประกาศของโรงเรียน

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อห้องสอบ-ม.1-1ดาวน์โหลด ประกาศรานชื่อห …

Read More »

ประกาศรายชื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2564

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

Read More »

การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 และมาตรการป้องกันโรค โควิด-19

Read More »

รับสมัคร ครูชาวต่างชาติ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครครูชาวต่างชาติดาวน์โหลด

Read More »