[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
IP ของคุณคือ 3.95.131.97  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางประไพศรี เขจรสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางอ้อย คูณหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายภัทรโชติ ภูหาด
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางวิภาพรรณ เทศประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายณัฏฐากร นิลเขต
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางรัตธินาภรณ์ สุวรรณชัยรบ
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายธนปกรณ์ ป้องศรี
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายพิชญกิตติ์ ทัศคร
ครู
Click ดูประวัติ
นายคคนันท์ ศรีผุย
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายชัชวาลย์ โชติมลทิน
ครูผู้ช่วย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
17 : กลุ่มสาระภาษาไทย
18 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
20 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
21 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
22 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
23 : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
24 : งานแนวแนว งานห้องสมุด
25 : กลุ่มสาระศิลปะ