[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
IP ของคุณคือ 100.25.214.89  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นางอัสราพร โตพัน
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
ว่าที่ พ.ต.สิทธิพงศ์ นาโควงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทร
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายอลันบอล ธรรมสุข
ครู
Click ดูประวัติ
นายนราธิป พนันชัย
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มบริหารงานแผนงาน
17 : กลุ่มสาระภาษาไทย
18 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
20 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
21 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
22 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
23 : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
24 : งานแนวแนว งานห้องสมุด
25 : กลุ่มสาระศิลปะ
26 : คณะกรรมการสถานศึกษา