[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
IP ของคุณคือ 3.231.220.139  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
Click ดูประวัติ
ว่าที่ พ.ต.สิทธิพงศ์ นาโควงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นางอัสราพร โตพัน
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวญาณิชศา ธนจิราพัทร
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายอลันบอล ธรรมสุข
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายนราธิป พนันชัย
ครู
Click ดูประวัติ
นายชัยวัฒน์ ไปยะพรม
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
17 : กลุ่มสาระภาษาไทย
18 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
20 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
21 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
22 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
23 : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
24 : งานแนวแนว งานห้องสมุด
25 : กลุ่มสาระศิลปะ