[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
IP ของคุณคือ 3.231.220.139  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางศรีสุธา ราชชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นายคำรน อัคพิน
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายประชา โฮมวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสุนทราพร ศรีวรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายวิชา ศรีสร้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางจีราวัฒน์ วิชนา
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายสหพล ศึมยะราช
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
17 : กลุ่มสาระภาษาไทย
18 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
20 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
21 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
22 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
23 : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
24 : งานแนวแนว งานห้องสมุด
25 : กลุ่มสาระศิลปะ