[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
IP ของคุณคือ 3.214.224.224  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี
Click ดูประวัติ
นายเรืองเดช พร้อมวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นายเข็มชาติ วิศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายสฤษธิ์ มุลมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางฉวีวรรณ กุดหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายอิสระ ปุญญา
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาววจีทิพย์ ภูพาน
ครูผู้ช่วย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
17 : กลุ่มสาระภาษาไทย
18 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
20 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
21 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
22 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
23 : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
24 : งานแนวแนว งานห้องสมุด
25 : กลุ่มสาระศิลปะ