Pangkhonwittayakhom

  • วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพม.เขต 23 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ณ หอประชุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าววิชาการ

ข่าวรับสมัครงาน


ภาพกิจกรรม

VDO-PWK

1โรงเรียน 1 นวัตกรรม ” 1 นักเรียน 1 หน้ากากอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
แบบสอบถามความพึงพอใจฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จังหวัดสกลนคร