โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

ข้อมูลนักเรียน

ระดับจำนวนห้องเรียนจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนรวม
ชายหญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 110144201345
มัธยมศึกษาปีที่ 211180186366
มัธยมศึกษาปีที่ 311182178360
รวมระดับ ม.ต้น325065651071
มัธยมศึกษาปีที่ 48115157272
มัธยมศึกษาปีที่ 57110152252
มัธยมศึกษาปีที่ 6748169217
รวมระดับ ม.ปลาย22263478741
รวมทั้งสิ้น5476910431812
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565